Програма діяльності:Програма Клуб Сімейного Дозвілля "Ключ"

Як провести свій вільний час? Як провести вільний час з родиною? Як провести вільний час із друзями? Куди піти на вихідні в Києві? Куди піти з родиною на вихідні в Києві? Не промахнуся, як що скажу, що кожного з Вас цікавило таке питання хоча б один раз! І приводом для сидіння вдома завжди було: 1. не вистачає коштів 2. не зручний час, не встигаю з роботи. Проаналізувавши цю ситуацію, ми розробили Програму Клуб Сімейного Дозвілля "Ключ", який буде працювати 7 днів на тиждень, де Ви зможете знайти для себе заняття за смаком, та заздалегіть у розкладі забронювати собі місце. В Клубі можна ліпити та гончарити для себе, з дітьми, щоб зробити подарунок, морально відпочити, створити щось за власним проектом.

добавити про всілякі дитячі українські та міжкародні конкурси 

Загальні положення 

   Програма Клуб Сімейного дозвілля "Ключ" на 2016 -2018 рік розроблена згідно Конституції України, законах України "Про культуру", "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", "Про національну програму інформатизації" і передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу, культурних традицій, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення та внутрішньої творчості кожної дитини, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, патріотичного виховання, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.                                                                            

   Мета та основні завдання Програми

   Програма Клуб Сімейного дозвілля "Ключ" спрямована на реалізацію державної політики у сфері культури та мистецтва. В основному, під культурою розуміють людську діяльність в її найрізноманітніших проявах, включаючи всі форми і способи людського самовираження і самопізнання, накопичення людиною і соціумом в цілому навичок і умінь. Культура постає також проявом людської суб'єктивності і об'єктивності. Тому залучення якомога більшої кількості людей до справжньої, живої української культури – як традиційної, так і сучасної – є одним із найважливіших завдань, які ставить перед собою ГО ОПЛ.

 Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери:

 • створення умов для розвитку мистецької освіти
 • створення умов для творчого розвитку особистості;
 • патріотичне виховання населення;
 • розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів
 • відродження та збереження культури, та культурних традицій України;
 • підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті населення;
 • надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;
 • створення умов для проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів;
 • естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;
 • зміцнення духовних основ українського суспільства.        

   Очікувані  результати  виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

 • навчити дітей і дорослих помічати і створювати прекрасне;
 • підвищити загальний рівень творчого та культурного розвитку населення;
 • ефективно впливати на мораль підростаючого покоління;
 • проводити культурно-мистецькі заходи;
 • організувати культурне дозвілля населення; 
 • заохотити батьків до спільного з дітьми дозвілля;
 • відкриття нових закладів з творчого розвитку населення, насамперед дітей та юнацтва.

    Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в загальному фонді Громадської організації «Освітньо-правозахисна ліга» та за рахунок інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України. 

Основні заходи щодо реалізації Програми на 2016р.

Відкриття клубу сімейного дозвілля "Ключ" де будуть проводитись:

Екскурсії для дитячих закладів ( групи до 20 осіб)

Гончарний круг для вагітних

Гончарний круг для кожного

Гончарний круг для сімей

Заняття (Час) для вагітних

Заняття для мам з дітьми

Час для сімейного дозвілля

Виготовлення форм для заливання

Творча майстерня для дітей

Творча майстерня для дорослих

Арт-терапія для вагітних

Ритмотерапія для дітей

РЕАБІЛІТАЦІЯ ВОЇНІВ АТО дописати, Реабілітаційний центр дописати або зробити іншою програмою