Батьки та діти:Хто такі Батьки у навчально-виховному процесі

Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до норми ст. 19 Закону України «Про загальнусереднюосвіту» від 13 травня 1999 року № 651-XIV (далі - Закон) є:

  •   учні (вихованці);
  •   керівники;
  •   педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;
  •   інші спеціалісти;
  •   батьки або особи, які їх замінюють.

Положення ч. 5 статті 6 цього Закону встановлює, що відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків або осібякі їх замінюють

Стаття 29 Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють 

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

  • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
  • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
  • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
  • виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.

3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.