Батьки та діти:Орган Громадського самоврядування згідно Закону

Ст. 29 Закону України «Про загальну середню освіту», говорить нам проте, що одним з основних прав батьків або осіб, які їх замінюють, є право батьків обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів.

Але що це таке - Орган Громадського самоврядування?

Ст. 16 Закону України "Про Освіту" нам каже, що:

1. Органами громадського самоврядування в освіті є:

  • загальні збори (конференція) колективу навчального закладу;
  • районна, міська, обласна конференції педагогічних працівників, з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим;
  • Всеукраїнський з'їзд працівників освіти.

2. Органи громадського самоврядування в освіті можуть об'єднувати учасників навчально-виховного процесу, спеціалістів певного професійного спрямування.

3. Органи громадського самоврядування в освіті вносять пропозиції щодо формування державної політики в галузі освіти, вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчальних закладів.

Повноваження органів громадського самоврядування в освіті визначає в межах чинного законодавства центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за участю представників профспілок, всеукраїнських педагогічних (освітянських) об'єднань.

А Батьки, як ми вже знаємо, є обов’язковими учасниками навчально-виховного процессу. 

Тож, Громадське самоврядування саме і є батьківський комітет, що створюється на сьогодні протиправним шляхом (має керуватися законом«Про громадські об’єднання») та чинить свою діяльність незаконно особливо в частині збору коштів, там взагалі на грані діянь, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до положення ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року№ 4572-VI (далі – Закон)

Стаття 1. Поняття громадського об'єднання

1. Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

4. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

5. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Слід зазначити, що дія Закону не поширюється лише на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення:

  1.  політичних партій; 
  2.  релігійних організацій;
  3.  непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
  4.  асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань;
  5.  саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування;
  6.  непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), утворених на підставі інших законів.

Тобто створення та діяльність батьківських комітетів в загально освітніх школах прямо підпадають під дію цього Закону.

Але ніде чітко не прописано як реєструватися, якими документами керуватися і куди взагалі звертатися за роз'ясненями. Тож ми розробили Інструкцію з легалізації та радо поділимося з Вами!